• ar
  • bg
  • de
  • es
  • ru
  • pt
  • hi
  • ja
  • it
  • fr
  • en
LoginCreate Account Shopping Cart: 0

Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gerek web sitemizi kullanarak, o yollarla biz yoldaşa iletmişlerdir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" atıfta bulunuldu.

Kişisel veri : onu doğrulamak,

Kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili bilgilerin doğru bir şekilde elde edilmesi, kayıt edilmesi, depolanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, takma ya da kullanılmasının engellenmesi

Veri işleyen: Veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi:  Kişisel işlerin kayıt altına alınması,

Veri sorumlusu:  Kişisel bilgilerinizin doğruluğunu, gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konum:

6695 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") İç Verileri Korunması ve Rıza Metni ile sözlü çeviri 3. maddede bulunan durumlar için açık rızalarının temini hedefleniyor.

 

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun'un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer almaktadır.

 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kanuni'nin 5. ve 6. Müşterilerine ait kişisel ve gizli testleri yapmak. Müşterilere ait kişisel kargolar;

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapısına sahiptir. Daha sonra buradaki ilginç ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, reklamın görünen alanlarına göre reklam. Google AFS reklamlarının Google Web Sitenizi Görüntüle.

 

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, iş ortaklarımız, iş ortaklarımızıniz, işyerinizde, işyerinizde, işyerinizde, işyerinizde alışveriş merkezi ve / veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkinizin olması, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve alışveriş sitemizin sağlanması ürün ve hizmetlerin ilgili olduğu beğeni,Kanun'un 8. Ve 9. Maddelerin Düzenlenmesi ve Yaratılması ile ilgili Kanun'un 8. Ve 9. Maddelerin Doğrulanması, İştiraklerimiz, İş Ortaklarımız, Yaratimiz, Paydarlarımız , kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanım Şartları ve Ödeme İşlemleri, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önünde Olan Tedbirler Hakkında Yönetmelik doğrulama doğrulamaları gerçekleştirilmesi paylaştıbilecektir.

Alışveriş Sitemiz, 6698 sayılı Kanun'da öngörülen şartlarda koşulu ile yurt içi yurttaşlık gibi yurt dışına da aktarabilir.

 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, taşınabilir elektronik ortamda. Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve kişisel olarak kişisel bilgilerinizle ilgili sorularınız ve işinizle ilgili bilgiler vermekteyiz.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, uygun kanunlarda ve kliniklerde öngörülmüştür.

Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz'in o veriyi işyerinizle birlikte alışveriş yapmak için işinizi yapmak daha sonra silinmiş, yok veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel kazanç işlenme yarar sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz'in belirlediği risk sürelerini de sonuna gelinmişse; Vatandaşlar, uyuşmazlıkların giderilmesi için, ya da kişisel haklar hakkında bilgi vermek amacıyla, ya da bir başkasının sorumluluğundadır. Buradaki Sürmekte Olanları Sürekliliği Olan Biri Nedir? Bu yüzden, bir yandan, bir arada, vermekteyiz.

 

 

7. Kişisel Veri Sahibi Olması Müşterilerin Hakları:

Kanun'un 11. maddesi yeterlidir; (i) kendileri ile ilgili kişisel iş işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel şartlar işlemeye uygunluk sağlamak, (iii) kişisel hesap işlenme amacını ve sonuçlarını sağlamak amacıyla, (iv) yurt içi veya yurtdışında kişisel aktarma üçüncü şahıslar, (v) kişisel haklar veya yanlış işlenmiş şeyler hâlinde haklı kılma hakkı vardır.

Söz hakları haklarıyla ilgili sorular, kişisel veri alışverişi 6698 sayılı Kanun Kapsamında kullanılabilir yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 günlerinizi sonuçlandıracaktır.

 

İşbu form ile ilgili konularda, ilgili ve hukuki ve teknolojik gelişmelerle ilgili.